Velkommen
Jostein Skei AS er en ledende leverandør av varer og tjenester innen
emballeringsteknikk og gjødselfag til landbruket. Vi tilbyr våre tjenester til et bredt utvalg av bønder, entreprenører og næringsliv. Gjennom stadig produktutvikling og kvalitetssikring vil vi fortsette å være en ønsket samarbeidspartner for kunder og leverandører.


Jostein Skei  |  Sveet  |  7710 Sparbu  |  Tlf: 74 14 33 68  |  E-post: jostein@skei.no

 sitemap
Admin